Obra de Gustave Courbet

Romanticismo naturalista por Courbet.
Pintor Gustave Courbet,
Ornans, Francia, 1819-1877.

Anterior Camille Corot. Siguiente Joseph Court. Volver a pintores franceses.