Fresco de Melozzo da Forli

Obra religiosa al fresco, similar a Mantegna por Da Forli.
Pintor Melozzo da Forlì,
(Michelozzo degli Ambrogi),
Forli, Italia, 1438-1494.

Anterior Francisco de Goya. Siguiente Simone de Filippo. Volver a pintura de frescos.