Obra de Marguerite Pearson

Retrato neoimpresionista norteamericano por Pearson.
Pintora Marguerite Stuber Pearson,
Filadelfia, Estados Unidos, 1898-1978.

Anterior Berthe Morisot. Siguiente Ella Ferris Pell. Volver a pintoras importantes.